הפטר חובות בהליך חדלות פירעון (בעבר פשיטת רגל)

המטרה של הליך חדלות פירעון היא להגיע למיצוי ביכולת החייב להחזיר את החובות שלו. במידה והתהליך מתבצע בשיתוף פעולה מול הגורמים הרלוונטיים, יש סיכוי שהוא יסתיים בהפטר מלא.

הליך חדלות פירעון יכול להיפתח או על ידי החייב או על ידי הנושה. בפועל, האינטרס של החייב לפתוח בהליך כזה הוא למנוע מהנושים לנקוט בהליכי הוצאה לפועל – כמו גם לעצור את הליכי ההוצאה לפועל שכבר נפתחו נגדו. מהצד של הנושה, מטרת התהליך היא להשיג בחזרה כמה שיותר מחובות החייב. עם זאת, לא תמיד הליך חדלות פירעון לאדם פרטי מסתיים לפי ציפיות הצדדים המעורבים.

חובות
חובות

על אילו חובות לא ניתן לקבל הפטר בחדלות פירעון?

למטור שמטרת הליך חדלות פירעון היא לפטור את החייב מכל החובות שלו, למרות זאת יש חובות שלא נמחקים ובהם:

  • חוב מזונות – כל חוב שיש לחייב לפי פסק דין מזונות לא נסגר גם אחרי קבלת צו הפטר ואפילו בסיומו של תהליך חדלות פירעון ארוך מהרגיל. עם זאת, בית המשפט בהחלט רשאי לפטור את החייב מחלק מהחוב או מכולו, אבל זה קורה במקרים חריגים בלבד.

  • קנסות – גם כל קנס שמגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה וכל חוב למדינה, לרבות רשות מקומית וקנסות, לא מקבלים פטור בהליך חדלות פירעון. במסגרת הליך הסדרת חובות, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע ולרכז את התשלומים בגין קנסות וחובות כאלה בנפרד.

  • חובות שנוצרו במרמה – חובות שנוצרו במרמה שהחייב היה שותף לה לא נמחקים בהליך, ועליו לעמוד בהם במלואם. יתרה על כך, גם חוב שאת הוויתור עליו החייב השיג במרמה לא ניתן יהיה למחוק.

מאפיינים של צו הפטר

כל הנושא של הסדרת חובות כפוף למאפיינים השונים של צו הפטר. בראש ובראשונה, זהו צו שמטרתו לפטור חייב מכל החובות שקדמו לו למעט סוגי החובות שכבר הוזכרו. שנית, צו הפטר אינו פוטר את החייב מחובות מסוימים של קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחובות במזונות. אז גם אם במקרים חריגים ייתכן ובית המשפט יפטור את החייב באופן חלקי או מלא מחוב מסוים, לכן יש צורך להתייעץ עם עו"ד העוסק בהסדרי חובות.

בנוסף כדאי להכיר את הנושאים שההפטר אינו חל עליהם. אם לדוגמה יש מקרה שבו נושא שההפטר אינו חל על החוב שלו הגיש תביעת חוב, הוא יכול לקבל דיבידנד ואת יתרת החוב לנסות לגבות לאחר סיום הליך חדלות פירעון. במידה והנושה שההפטר לא חל על החוב שלו לא הגיש תביעת חוב, הוא גם לא יקבל בעתיד דיבידנד – אך הוא יכול לנסות לגבות את מלוא החוב לאחר סיום ההליך.

גלילה לראש העמוד

חיפוש באתר: